Jestliže se během záruční doby vyskytnou závady vzniklé výrobou nebo vadami materiálu, má zákazník právo na reklamaci.
Vyjádření k reklamaci zákazník obdrží do 30 dnů ode dne, kdy firma LUMINEX převezme reklamované zboží a správně vyplněný reklamační list.
Dopravní náklady na vrácení zboží hradí v plné výši zákazník. V případě uznání reklamace mu tyto náklady budou firmou LUMINEX uhrazeny.
Za odborné posouzení reklamací a jejich vyřízení ručí firma LUMINEX.

Vyřízení reklamace se uskuteční následovně:
a)  oprava zboží,
b)  výměna zboží,
c)  dobropis.

Před převzetím dodaného zboží od přepravní služby je zákazník povinen ihned zboží zkontrolovat a v případě poškození zboží zásilku nepřevzít nebo reklamovat u přepravní služby a následně u firmy LUMINEX.
Při přebírání zboží od firmy LUMINEX je zákazník povinen ihned zboží zkontrolovat.
Mechanické poškození nebo vady způsobené neodbornou montáží nebudou brány jako důvody k reklamaci.
Při vrácení reklamovaného zboží požaduje firma LUMINEX následující: reklamované zboží musí být vráceno ve stavu v jakém bylo dodáno, jinak nebude reklamace uznána.
Je-li zboží v takovém stavu, že je třeba objednat zboží nové, odpovídá lhůta na vyřízení reklamace běžným dodacím lhůtám jednotlivých výrobků.
Nedílnou součástí reklamačního řádu je řádně vyplněný reklamační list.

V Praze dne 25. 07. 2007